Patronaty 2013

Patronaty 2013

Międzynarodowe warsztaty językowe 4elements@bialystok.pl

Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest umacnianie różnorodności oraz tożsamości językowej i kulturowej krajów europejskich uczestniczących w projekcie. Chcemy rozwijać motywację do uczenia się języków i przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Konferencja „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne”

Konferencja dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie mieć na celu upowszechnienie wyników raportu „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne” oraz przedstawienie możliwości alternatywnej niewerbalnej procedury diagnostycznej.

Konferencja „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania”

Tematem konferencji „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania” będą możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

„KinoKlasa” – projekt wspierający wykorzystanie multimediów w procesie nauczania

Mając na uwadze potrzeby polskich placówek szkolnych, którym zależy na wykorzystaniu multimediów w procesie nauczania, opracowaliśmy program KinoKlasa, którego celem jest przybliżenie uczniom dorobku kultury kinowej i przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o filmie. Pragniemy zaopatrzyć pedagogów w całej Polsce w bezpłatne scenariusze lekcyjne do dystrybuowanych przez Monolith Films filmów o walorach edukacyjnych (wystawy, prelekcje, dyskusje).

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Łowimy Talenty

Celem projektu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.