Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji

Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji

Cyfryzacja procesów back-office w ORE

Projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt miał na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa