Wydział Upowszechniania Zasobów − Kontakt

Kierownik Wydziału
Piotr Szymański
tel. 22 345 37 33
e-mail: piotr.szymanski@ore.edu.pl

Zespół Komunikacji Społecznej

Piotr Czajka
tel. 22 345 37 15
e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl

Łukasz Gierek
e-mail:lukasz.gierek@ore.edu.pl

Agata Jarnutowska-Wrzodak
e-mail: agata.jarnutowska@ore.edu.pl

Ewa Jaworska
tel. 22 345 37 65
e-mail: ewa.jaworska@ore.edu.pl

Natalia Markiewicz
tel. 22 345 37 32
e-mail: natalia.markiewicz@ore.edu.pl

Katarzyna Mroczkowska
tel. 22 345 37 32
e-mail: katarzyna.mroczkowska@ore.edu.pl

Grzegorz Przybyłowski
e-mail: grzegorz.przybylowski@ore.edu.pl

Ludwika Rutkowska
e-mail: ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Artur Wyroślak
tel. 22 345 37 00 wew. 468
e-mail: artur.wyroslak@ore.edu.pl

Diana Zabrocka-Szpak
e-mail: diana.zabrocka-szpak@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa