Wydział Upowszechniania Zasobów − Kontakt

Kierownik Wydziału
Agnieszka Brodowska
tel. 22 345 37 33
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl

Zastępca Kierownika Wydziału
Łukasz Eisenbart
tel. 22 345 37 32
e-mail: lukasz.eisenbart@ore.edu.pl

Zespół Komunikacji Społecznej

Piotr Czajka
tel. 22 345 37 33
e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl

Agata Jarnutowska-Wrzodak
tel. 22 345 37 03
e-mail: agata.jarnutowska@ore.edu.pl

Ewa Jaworska
tel. 22 345 37 65
e-mail: ewa.jaworska@ore.edu.pl

Natalia Markiewicz
tel. 22 345 37 00 wew. 401
e-mail: natalia.markiewicz@ore.edu.pl

Katarzyna Mroczkowska
tel. 22 345 37 00 wew. 400
e-mail: katarzyna.mroczkowska@ore.edu.pl

Monika Pawlewska (Medioteka Edukacyjna)
tel. 22 345 37 30
e-mail: monika.pawlewska@ore.edu.pl

Ludwika Rutkowska
tel. 22 345 37 33
e-mail:ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Artur Wyroślak
tel. 22 345 37 00 wew. 468
e-mail: artur.wyroslak@ore.edu.pl

 

Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Mateusz Fijołek
tel. 22 345 37 00 wew. 438
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl

Dariusz Kwiecień
e-mail: e-kursy@ore.edu.pl

Marcin Urban
tel. 22 345 37 00 wew. 438
e-mail: marcin.urban@ore.edu.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa