Patronaty 2013

Patronaty 2013

Międzynarodowe warsztaty językowe 4elements@bialystok.pl

Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest umacnianie różnorodności oraz tożsamości językowej i kulturowej krajów europejskich uczestniczących w projekcie. Chcemy rozwijać motywację do uczenia się języków i przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Konferencja „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne”

Konferencja dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie mieć na celu upowszechnienie wyników raportu „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne” oraz przedstawienie możliwości alternatywnej niewerbalnej procedury diagnostycznej.

Konferencja „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania”

Tematem konferencji „Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania” będą możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury i sztuki w szkolne programy nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

„KinoKlasa” – projekt wspierający wykorzystanie multimediów w procesie nauczania

Mając na uwadze potrzeby polskich placówek szkolnych, którym zależy na wykorzystaniu multimediów w procesie nauczania, opracowaliśmy program KinoKlasa, którego celem jest przybliżenie uczniom dorobku kultury kinowej i przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o filmie. Pragniemy zaopatrzyć pedagogów w całej Polsce w bezpłatne scenariusze lekcyjne do dystrybuowanych przez Monolith Films filmów o walorach edukacyjnych (wystawy, prelekcje, […]

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Łowimy Talenty

Celem projektu jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Narodowy Program Rozwoju E-learning 2.0

  W danich 01.10.2013-31.08.2014 zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w innowacyjnym programie pozwalającym kształtować wśród pracowników oświaty nowe kompetencje, potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. 

E-learning dla nauczycieli: Zmieniaj nawyki na lepsze! Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę

Szkolenie internetowe typu e-learning pt. "Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę!” odbywa się w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci o tym samym tytule, aktywizującego nauczycieli do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa

„IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry”

  IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry poświęcona  będzie nowoczesnemu nauczaniu matematyki i fizyki. Zaprezentowane w ramach wydarzenia oprogramowanie edukacyjne GeoGebra stanowi cenne narzędzie wspierające edukację matematyczną oraz fizyczną i jest skuteczną metodą nauczania tego przedmiotu. 

IV edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół szczebla gimnazjalnego w całym kraju. W realizację programu angażowani są nauczyciele. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie mają za zadanie przeprowadzić przynajmniej jedną lekcję w oparciu o gotowe scenariusze lekcji, przygotowane we współpracy ze specjalistami żywieniowymi.

Projekt badawczo-edukacyjny „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

Projekt ma na celu ocenę wiedzy żywieniowej oraz stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Przedsięwzięcie promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród odbiorców. Aby wesprzeć nauczycieli w edukacji prozdrowotnej młodzieży eksperci PTD przygotowali scenariusze inspirujących lekcji wychowawczych nawiązujących do tematyki programu, które zostaną udostępnione każdej szkole po rejestracji w programie. W ramach konkursów organizowanych […]