Patronaty 2013

Patronaty 2013

Projekt „Komiksy ekonomiczne”

Celem całego projektu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków, a w szczególności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pokazanie, że każdy z nas ma na co dzień do czynienia z gospodarką, której mechanizmy powinien rozumieć.

Festiwal filmowy „Życie pod specjalnym nadzorem”

Zaproszenie do udziału w festiwalu i imprezach towarzyszących kierujemy do placówek zajmujących się resocjalizacją, a więc młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poprawczaków, zakładów karnych, a także osób indywidualnych, np. absolwentów tychże, a więc osób, których życie jest w jakiś sposób związane z resocjalizacją i które same odczuły, czym jest niedostosowanie i wykluczenie społeczne. Podczas „Twórczych Spotkań” odbędą się pokazy konkursowe, które obejmą dwie kategorie: film dokumentalny oraz reportaż.

II Ogólnopolski konkurs na niemieckojęzyczną i/lub anglojęzyczną prezentację

Celem konkursu jest rozwijanie motywacji do poznawania języków obcych (a w szczególności języka niemieckiego i angielskiego); wdrażanie do nauki języka przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień ogólnospołecznych, kulturowych i popularnonaukowych; doskonalenie umiejętności tworzenia wystąpień publicznych i argumentacji w języku obcym.

VII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wczesna diagnoza zagrożeń”

Organizatorzy Kongresu pragną wraz z uczestnikami poruszyć problemy związane m.in. z: wczesną diagnozą trudności w uczeniu się czytania i pisania, funkcjonowaniem dziecka w szkole i poza nią, groomingiem, wczesną inicjacją seksualną, cyberprzemocą, przemocą wobec dziecka, edukacją prawną w szkole, wagarami uczniów, samobójstwami u dzieci i młodzieży, nowymi mediami elektronicznymi, stosowaniem technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu oraz zaburzeniami jedzenia u młodzieży szkolnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa