Szkolenie „Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 29 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-15:30. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacji doznawania przez młodzież przemocy. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

Elektroniczny formularz rejestracji

Szkolenie jest bezpłatne. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024