Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Superwizja jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej – cykl konferencji realizowanych przez Stowarzyszenie MONAR

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zaprasza Państwa, w imieniu Stowarzyszenia MONAR do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do nauczycieli pn. Szkolne superwizje, który realizowany będzie w latach 20162018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja na temat tutoringu w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w konferencji „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w Częstochowie. Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w programie będzie bezpłatny.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa