Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS” − III edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learning dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 6 do 19 lutego 2017.

Zapisy i więcej informacji w sylabusie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w ośrodku, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów.

Dodatkowo ukończenie kursu uprawnia do wzięcia udziału w rekrutacji na warsztaty stacjonarne z zakresu konstruowania programów profilaktycznych prowadzone przez dr Agnieszkę Pisarską, które odbędą się w dniach 28 lutego – 1 marca 2017 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Zapisy na szkolenie stacjonarne prowadzone są równolegle z zapisami na szkolenie e-learning.

Możliwość wypełnienia formularza na szkolenie stacjonarne na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS” − III edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learning dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 6 do 19 lutego 2017.

Zapisy i więcej informacji w sylabusie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w ośrodku, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów.

Dodatkowo ukończenie kursu uprawnia do wzięcia udziału w rekrutacji na warsztaty stacjonarne z zakresu konstruowania programów profilaktycznych prowadzone przez dr Agnieszkę Pisarską, które odbędą się w dniach 28 lutego – 1 marca 2017 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Zapisy na szkolenie stacjonarne prowadzone są równolegle z zapisami na szkolenie e-learning.

Możliwość wypełnienia formularza na szkolenie stacjonarne na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa