Metoda tutoringu w MOW i MOS

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w imieniu Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego”. Projekt zakłada wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w szkole i placówce.

Aplikacje do udziału w projekcie można składać w trybie online w terminie od 28 listopada do 9 grudnia 2016. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w tym projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Warunkiem formalnym jaki muszą spełnić aplikujące placówki oświatowe to ilość podopiecznych nie mniejsza niż 126 i ilość zatrudnionych nauczycieli nie mniejsza niż 18. Warunek ten nie dotyczy MOW i MOS.

Projekt będzie realizowany przez Instytut Tutoringu Szkolnego – zespół praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy w charakterze tutorów w szkołach publicznych i niepublicznych. Od 2008 roku, z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Otwartej, metoda tutoringu szkolnego trafiła do kilkuset placówek oświatowych w całym kraju.

Warunkiem zgłoszenia do projektu jest wypełnienie arkusza aplikacyjnego online. http://www.tutoringszkolny.pl/

Więcej informacji: Zbigniew Zalewski 606 972361  biuro@tutoringszkolny.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego