Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW – Aktualności

Konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Toruniu „Od modelu do realizacji SCWEW”

fot. Fotolia.com

W dniu 24 marca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyła się konferencja inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Toruniu „Od modelu do realizacji SCWEW”.

Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy

fot. Fotolia.com

Ponad 200 osób wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji inaugurującej utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy. Konferencja w formie hybrydowej odbyła 19 marca 2022 roku. Wzięła w niej udział społeczność lokalna oraz pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych, instytucji wspierających rozwój dziecka i rodziny.

„Edukacja włączająca – wyłączeniem segregacji” – konferencja inaugurująca SCWEW Bartoszyce

fot. Fotolia.com

22 marca br. w Bartoszycach odbyła się konferencja inaugurująca pt. „“Edukacja włączająca – wyłączeniem segregacji”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Starosta Jan Zbigniew Nadolny, Wicestarosta Władysław Bogdanowicz, Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce Jadwiga Bogdaniuk, Zastępca Burmistrza – Krzysztof Hećman, Katarzyna Skorubska, Ewa Karolczyk reprezentująca SCWEW Olsztyn, rodzice, […]

„Inkluzja bez barier” − konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie

fot. Fotolia.com

29 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Węgrowie, zatytułowana „Inkluzja bez barier”. Konferencja została zorganizowana w Węgrowskim Ośrodku Kultury i była transmitowana on-line.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa