Granty realizowane w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W ramach Konkursu organizowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji, na zlecenie  Ministerstwa Edukacji i Nauki w  związku z realizacją Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19.  zostało wyłonionych 23 Grantobiorców w 13 województwach, poniżej zamieszczamy wyłonionych Grantobiorców

LP

Nazwa SCWEW
(Nazwa placówki na bazie, której powstał SCWEW)
GrantobiorcaWojewództwoWartość grantu (PLN)
1Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach
Powiat Bartoszyckiwarmińsko-mazurskie1 195 189,58
2Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
Miasto Kaliszwielkopolskie1 288 519,78
3Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu
Powiat Sieradzkiłódzkie798 860,00
4Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
Gmina Miejska Krakówmałopolskie1 342 981,13
5Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
Gmina Lublinlubelskie944410
6Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
Gmina Wrocławdolnośląskie1 471 707,15
7Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie
Powiat Węgrowskimazowieckie996094.46
8Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
Powiat Wołowskidolnośląskie1469530
9Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Toruniu

Zespół Szkół nr 26 w Toruniu
Gmina Miasta Toruńkujawsko-pomorskie1 101 600,00
10Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
Miasto Łódźłódzkie1 741 772,22
11Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Nowym Dworze Gdańskim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim
Powiat Nowodworskipomorskie1 619 805,73
12Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy
Miasto Bydgoszczkujawsko-pomorskie1 279 033,65
13Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Ropczycach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ropczycach
Powiat Ropczycko-Sędziszowskipodkarpackie1 841 036,60
14Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskachmazowieckie1 616 700,00
15Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Sosnowiec

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Gmina Sosnowiecśląskie1 894 201,00
16Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Podgłębokiem
Powiat Łęczyńskilubelskie1 594 155,65
17Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Sierpcu
Powiat Sierpeckimazowieckie503 818,00
18Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gmina Miasto Częstochowa

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Gmina Miasto Częstochowaśląskie1 380 688,68
19Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Powiat Skarżyskiświętokrzyskie1 634 550,20
20Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Świdnickim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Powiat Świdnicki w Świdnikulubelskie1 860 238,00
21Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Białymstoku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Miasto Białystokpodlaskie1 198 494,00
22Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łomiankach

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach
Fundacja Periemazowieckie1 054 770,00
23Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olsztynie

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie
Fundacja "MODRAK"warmińsko-mazurskie1 358 899,48

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa