Konkurs grantowy – informacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzone w konkursie Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) staną się jednym z rozwiązań na rzecz wdrażania wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczniów.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne lub placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)/Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS)/Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW).

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą naboru Grantobiorców oraz zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW. Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej https://witkac.pl/Account/Login

Nabór wniosków w konkursie grantowym SCWEW prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, załącznikami oraz instrukcją wypełnienia formularza aplikacyjnego.

Informacje dot. konkursu prosimy kierować na adres: scwew2@ore.edu.pl

W zakresie konkursu i wniosku aplikacyjnego informacji udzielają:

Ewa Broma-Bąk – tel. 22 570 83 29

Magdalena Lewandowska – tel. 22 570 83 33

W zakresie Modelu SCWEW informacji udzielają:

Wioletta Jaskólska – tel. 22 570 83 20

Jolanta Nawrocka – tel. 22 570 83 55

Maria Kazimierczak – tel. 22 570 83 44

W zakresie programu PFRON informacji udziela:

Bogumił Łaniewski – tel. 22 50 55 333, e-mail: programy@pfron.org.pl

Nabór konkursu

 

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021