Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – kontakt

Izabella Lutze – Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami
izabella.lutze@ore.edu.pl

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu SCWEW2
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Ewa Broma-Bąk – menadżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Magdalena Lewandowska – ekspert
magdalena.lewandowska@ore.edu.pl

Artur Matejkowski – ekspert
artur.matejkowski@ore.edu.pl

Agnieszka Suśniak – ekspert
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Justyna Ilczuk – ekspert
justyna.ilczuk@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa