Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – kontakt

Izabella Lutze – Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami
izabella.lutze@ore.edu.pl

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu SCWEW2
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 30

Ewa Broma-Bąk – menadżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Justyna Ilczuk – specjalista
justyna.ilczuk@ore.edu.pl

Ewa Wojnicka – specjalista
ewa.wojnicka@ore.edu.pl

Emilia Ruta – specjalista
emilia.ruta@ore.edu.pl

Weronika Jakubowska – specjalista
weronika.jakubowska@ore.edu.pl

Dariusz Kuligowski – ekspert
dariusz.kuligowski@ore.edu.pl

Monika Wąsowicz – ekspert
monika.wasowicz@ore.edu.pl

Joanna Kulesza – ekspert
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Iwona Barańska – ekspert
iwona.baranska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa