Podsumowanie projektu

30 września 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zakończona została realizacja projektu pozakonkursowego grantowego Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Realizacja obejmowała lata 2020-2023 i była bardzo ważnym krokiem w zakresie budowania Szkoły dla Wszystkich. Realizacja projektu była również ważna dla Ośrodka Rozwoju Edukacji jako Beneficjenta działania.  ORE  zadebiutował w roli grantodawcy i nabył doświadczenie w tym działaniu. Było to możliwe dzięki spontanicznej decyzji o udziale w konkursie grantowym ponad 50 organów prowadzących szkoły i placówki specjalne. W wyniku oceny złożonych wniosków, 23 grantobiorców  uzyskało  środki finansowe na pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW. To grantobiorcy nadali sens naszej pracy, opartej nie tylko na wymianie formalnych dokumentów. Obserwacja działań zespołów projektowych, uczestniczenie w wielu formach wsparcia 160 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych były bezcenne i pozwoliły na modyfikację wstępnych założeń dotyczących roli, organizacji i funkcjonowania SCWEW-ów.

Przed nami ostatni etap: w połowie października br. poznamy efekty działania naszych grantobiorców w okresie trwałości. Od lipca do końca września SCWEW-y kontynuowały działania projektowe finansowane przez ich organy prowadzące. Wiele samorządów wspólnie z dyrektorami szkół, placówek specjalnych i liderami SCWEW podjęło decyzję o kontynuacji tych działań, co pokazało że wsparcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców było potrzebne i przynosiło dobre rezultaty. W wyniku współpracy udało się także zmapować lokalne zasoby i zaprojektować, w jaki sposób mogą służyć przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym, dla których takie wsparcie jest niezbędne. Wnioski z ponad 2-letniej obserwacji działań SCWEW, ale przede wszystkim rozmowy, wymiana doświadczeń, nawet krytyczne opinie staramy się przekuć na to, co przed nami, czyli rozbudowę sieci SCWEW o nowe miejsca, środowiska i pomysły. O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy informować na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Załączniki

  • pdfPlakat SCWEW
    Data dodania: 2 października 2023 14:59 Wielkość pliku: 2 MB

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa