Spotkanie sieci współpracy SCWEW w Łodzi

Od lipca do września 23 SCWEW-y realizują działania w związku z etapem zachowania trwałości. W tym czasie kontynuują działania projektowe w zakresie realizacji wsparcia na rzecz środowiska szkolnego.

20 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy z cyklu  “Podwieczorki na Dziewanny”, które zgromadziło liczne grono uczestników współpracujących ze SCWEW w Łodzi. Byli to przedstawiciele przedszkoli i szkół biorących udział w projekcie grantowym, partnerzy SCWEW oraz osoby zainteresowane wymianą doświadczeń na temat wsparcia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Temat spotkania dotyczył  pracy z grupą zróżnicowaną z wykorzystaniem Planu Daltońskiego i Myślografii. W wystąpieniach prelegentek Anny Sowińskiej oraz Agaty Baj  w formie gawędy edukacyjnej, z elementami graficznymi, takimi jak mapy myśli, została podkreślona  potrzeba zmian organizacyjnych oraz metodycznych w procesie budowania szkoły dla wszystkich.

Panel dyskusyjny, któremu towarzyszyła ożywiona dyskusja wszystkich uczestników wydarzenia  był moderowany przez dr hab. Prof. UAM Beatę Jachimczak. Przedstawiciele Wydziału Edukacji Miasta Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi podkreślili, że powstanie SCWEW było ważne dla całego środowiska edukacyjnego, zapowiedzieli gotowość do kontynuowania tej formy wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. W spotkaniu wzięły także udział ekspertki z zespołu projektowego ORE, które podzieliły się wnioskami z realizacji projektów SCWEW w całej Polsce. Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuacji cyklicznych spotkań, które znalazły swoje miejsce w przestrzeni środowiska edukacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa