Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich. Konferencja dla samorządowców w Warszawie

©cienpies /Photogenica
©cienpies /Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaprasza samorządowców w dniach 25–26 października 2021 r. na 2- dniową ogólnopolską konferencję „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” poświęconą omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych opartych na modelu edukacji dla wszystkich.     

Konferencja ma charakter informacyjno-konsultacyjny.

Adresaci konferencji:

Konferencja adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Termin konferencji: 25–26 października 2021r.

Organizacja i miejsce:

Konferencja odbywa się w Warszawie, w hotelu SANGATE, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (hotel mieści się u zbiegu ulic Komitetu Obrony Robotników i Alei Żwirki i Wigury).

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020

Program konferencji – wkrótce

Rekrutacja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Kontakt
Piotr Matuszak
tel. (22) 570-83-42
e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego