Sieci współpracy dla dyrektorów szkół i placówek – rekrutacja do sieci

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia. Przygotowaliśmy dla Państwa 5 tematów – do wyboru. Praca każdej sieci zaplanowana została na 7 miesięcy, tj. od września 2021 roku do końca marca 2022 roku. Zachęcamy do zapisywania się – liczba miejsc ograniczona!

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół pracowników oświaty (dyrektorów szkół/placówek), współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia/eń.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Tematyka sieci dotyczy aktualnych potrzeb/problemów/wyzwań, jakie stoją przed dyrektorami szkół w związku z sytuacją pandemiczną i po pandemiczną. Przygotowaliśmy 5 tematów sieci współpracy i samokształcenia:

 • Interwencja kryzysowa w szkole. Jak poradzić sobie w po pandemicznej rzeczywistości ? – Moderator Krzysztof Durnaś,
 • Motywowanie do rozwoju w kontekście rozwiązań obecnych w edukacji zdalnej – Moderator Magdalena Kreczko,
 • Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem Office 365 i/lub G-Suite w pracy stacjonarnej i zdalnej – Moderator Dorota Pintal
 • Praca zespołowa nauczycieli – Falochron wzmacnianie wychowawczo-profilaktycznej roli szkoły w sytuacji po pandemicznej – Moderator Małgorzata Blicharska,
 • Optymalna organizacja pracy szkoły uwzględniająca jakość nauczania z uwzględnieniem doświadczeń po pandemicznych – Moderator Aleksandra Kuźniak  

Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek realizowane jest w formie on-line i w formie spotkań stacjonarnych (blended learning). Sieci adresowane są maksymalnie do około 30 osób – dyrektorów lub wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych. Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl ale w celu usprawnienia komunikacji uczestników dopuszcza się także pracę na innych platformach w formie hybrydowej.

Zasady pracy w sieci:

 1. Ostateczna koncepcja i plan pracy sieci jest efektem współpracy uczestników sieci z jej moderatorem.
 2. W ramach sieci wykorzystywane są różnorodne metody pracy, inicjowana jest wymiana doświadczeń, uczestnicy sieci zachęcani są do wypowiedzi i dyskusji na wybrane tematy.
 3. Do współpracy w ramach sieci, mogą być zapraszani zewnętrzni eksperci w celu pozyskania głosu doradczego w wybranych kwestiach.
 4. Efektem pracy sieci są produkty wypracowane przez uczestników. Są to różnorodne materiały, dokumenty czy opracowania, których istotną cechą jest użyteczność i możliwość ich wykorzystania w bieżącej pracy szkoły czy placówki.
 5. Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Sieć online uzupełniana jest spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (w ramach sieci odbędą się dwa takie spotkania). Koszty noclegu i wyżywienia w trakcie spotkań pokrywa organizator, czyli ORE, uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu.

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

 • w temacie maila wskazać nazwę sieci: np. Interwencja kryzysowa w szkole. Jak poradzić sobie w po pandemicznej rzeczywistości ?
 • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę szkoły/placówki, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

O zakwalifikowaniu do sieci decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca w sieciach odbywa się na platformie Doskonaleniewsieci.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.

Sieci dla dyrektorów szkół i placówek organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2021