Konferencja „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne”

alt

Konferencja dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie mieć na celu upowszechnienie wyników raportu „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych, specjalnych i masowych – konteksty społeczne” oraz przedstawienie możliwości alternatywnej niewerbalnej procedury diagnostycznej.

 

Kolejnym celem będzie uwrażliwienie kadry, odpowiedzialnej za diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, na odmienność kulturową w obszarze uznawanych przez społeczność romską norm i wartości. Istotne będzie również uwrażliwienie psychologów i pedagogów na potrzeby rodziców romskich, którzy podejmują ostateczną decyzję na temat ścieżki edukacyjnej swoich dzieci, o czym już wspomniano. Uczestnicy konferencji będą więc nie tylko posiadać wiedzę na temat konsekwencji odmienności kulturowej grup mniejszościowych w tym Romów w dziedzinie, którą się zawodowo zajmują, ale także będą świadomi obszarów, w których rodzice dzieci odmiennych kulturowo potrzebują wsparcia i będą potrafili go udzielić.

 

 

Organizator:

Stowarzyszenie Romów w Polsce

 

Data i miejsce:

Warszawa, 28 listopada 2013 r.

 

Adresaci:

Pracownicy/pracowniczki poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski

Ostatnia aktualizacja: