Szkoły ćwiczeń miejscem przygotowania do zawodu

schematyczne rysunki przedstawiające ludzi, most pomiędzy dwoma domami (uczelnia i szkoła), nad którym widnieje napis: mosty - pomosty; na rysunku znajdują się imiona: Basia, Agnieszka, Piotr, Artur, Grażynka oraz opisy do tych imion.
Rysunek przekazany przez autorkę: Danutę Kitowską
schematyczne rysunki przedstawiające ludzi, most pomiędzy dwoma domami (uczelnia i szkoła), nad którym widnieje napis: mosty - pomosty; na rysunku znajdują się imiona: Basia, Agnieszka, Piotr, Artur, Grażynka oraz opisy do tych imion.Rysunek przekazany przez autorkę: Danutę Kitowską

Pierwsze spotkanie Sieci szkół ćwiczeń przebiegało pod hasłem: Przygotowanie do zawodu. Start w zawodzie. Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni ze szkołą ćwiczeń z perspektywy zarówno uczelni jak i szkoły.

Zaprezentowano nowatorskie, wspólne działania szkół wyższych i placówek oświatowych mogące stanowić inspirację dla szkół ćwiczeń. Omówiono trudne doświadczenia później startujących w zawodzie nauczycieli, które mogłyby być niwelowane przy wykorzystaniu potencjału szkół ćwiczeń.

W efekcie powstały wnioski i rekomendacje. We współpracy uczelni i szkoły, warto:

  • wyeksponować wątek badawczy;
  • nauczycielowi powierzyć rolę eksperta/badacza/partnera szkoły wyższej;
  • wykorzystać dodatkowe formy współdziałania, np. superwizje, wspólne promowanie projektów lub prac;
  • zaimplementować sprawdzone wzorce (dokumenty, rozwiązania) zarówno szkół wyższych jak i szkół ćwiczeń;
  • inspirować się innymi działaniami, np.  rozwiązaniami Szkoły Edukacji czy rzeszowskiej inicjatywy „Wtorki z panem Cogito”;
  • poszerzyć oddziaływania szkół ćwiczeń o nauczycieli startujących w zawodzie po przerwie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Agnieszka Pietryka, Barbara Muszyńska, Piotr Mazur, Grażyna Tereszewicz, Agnieszka Włodarczak, Danuta Kitowska, Małgorzata Wojnarowska – Grzebień, Magdalena Brewczyńska.

Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2023 r. w formie zdalnej dyskusji.

Oprac. D. Kitowska

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2023