Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia

Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

fot. Fotolia.com

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność.

Marka Szkoły Ćwiczeń

© peshkova /Photogenica

9 lutego 2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Budowanie marki szkół ćwiczeń”. Tematem wiodącym i obszarem do rozwoju stało się określenie głównych cech Szkół Ćwiczeń. Jakie miejsce zajmują w krajobrazie oświaty, jak są postrzegane, co robią i w jakim kierunku podążają?