Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Coaching, mentoring i inne formy wspomagania pracy szkół

Zadaniem osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół oraz prowadzenie sieci współpracy nauczycieli jest organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego (spotkań, warsztatów, lekcji otwartych itp.) oraz moderowanie pracy nauczycieli. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych rekomendowane jest korzystanie z wybranych technik coachingowych. Umożliwiają one nauczycielom analizę dotychczasowych sposobów działania, służą projektowaniu pracy, pomagają budować wewnętrzną motywację. Równocześnie dzięki stosowaniu niektórych technik w pracy z nauczycielami, […]

Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który krok po kroku pokazuje, jak realizować proces wspomagania szkół.

Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy tych trzech instytucji i strategicznemu […]

Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły z klasami łączonymi. Zajęcia będą prowadziły […]

Konferencja i szkolenie dla realizatorów programów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Golden 5

Wydział Wychowania i Profilaktyki oraz projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zapraszają realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz instruktorów programu „Golden 5” na konferencję pt. „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku w Warszawie w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28.

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty

Po dwóch latach dobiega końca pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji na bieżąco monitorował realizację powiatowych projektów Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.

Nauczyciel w szkole uczącej się – relacja z konferencji

Koniec wakacji dla placówek oświatowych to czas wytężonej pracy. Konieczność przygotowania się do nowego roku wiąże się z licznymi zadaniami. Dla dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych ten rok jest szczególny – od stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które obligują te instytucje do innego niż dotychczas sposobu pracy. O tym jak przygotować się do realizacji wspomagania szkół, zgodnie […]

Jak uczą się szkoły – doświadczenia szkół objętych nowym systemem wspomagania 

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które pokazują jak wygląda wspomaganie w szkołach i przedszkolach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  O swojej pracy, rozwoju zawodowym i strategiach uczeniu mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie ze szkół z województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

O wspomaganiu szkół w formule blended learning

Od marca do czerwca pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zdobywali wiedzę na temat kompleksowego wspomagania i rozwijali umiejętności w zakresie skutecznego wspierania szkół i przedszkoli.