Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Jakie rozwiązania wypracowały powiaty w pilotażu kompleksowego wspomagania szkół? – relacja po spotkaniu

Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli dobiega końca. Powiaty finalizują projekty na rzecz kompleksowego wspomagania szkół. W dniach 16-17.04.2015r. w Falentach k. Warszawy odbyło się spotkanie pt. „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów powiatowych oraz osoby zaangażowane w realizację projektów.

„W kierunku dobrej szkoły”

Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w MEN rozmawiała o rozwoju szkół z uczestnikami dwudniowej, regionalnej konferencji „W kierunku dobrej szkoły”, odbywającej się od poniedziałku (20 kwietnia) w Ełku. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Więcej na stronie MEN…

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli − nowe zasady

O jakości usług związanych z doskonaleniem nauczycieli decyduje przede wszystkim potencjał instytucji oraz kompetencje osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń i warsztatów. Zgodnie z tą koncepcją Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku postanowiło zmienić zasady uzyskiwania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli i dostosować je do nowych wymagań.

Zakończyliśmy cykl szkoleń SORE

Po trzech latach realizacji, zakończyliśmy cykl ogólnopolskich szkoleń z zakresu zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Celem szkoleń było przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu wspomagania pracy szkół do kompetentnego i skutecznego wypełniania nowych zadań. W szkoleniach uczestniczyły zarówno osoby, które pełniły rolę szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) w powiatach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia, jak również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, […]

Spotkanie: „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”

Zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych wraz ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji do udziału w spotkaniu „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015r. w Falentach k. Warszawy.  Zapisy…

Informacja o szkoleniach dla dyrektorów – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

Od października 2014 roku dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski mają możliwość brania udziału w szkoleniach pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”, które mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania ze wspomagania w procesach zarządzania zmianą, planowaniu i wdrażaniu działań służących rozwojowi szkoły jako instytucji. Szkolenia odbywają się w kilkunastu miastach w całej Polsce, we wszystkich […]

Wspomaganie pracy szkoły szansą dla rozwoju bibliotek pedagogicznych

W dniach 25 – 26 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, odbyła się coroczna Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Uczestnicy przedstawiali przygotowania swoich instytucji do nowych zadań związanych ze wspomaganiem, a także zastanawiali się nad czynnikami, które warunkują skuteczne działania w tym obszarze.

Po spotkaniu „Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły”

Z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji w dniach 19-20 marca 2015 r. w Warszawie spotkali się pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorzy szkół podstawowych. Spotkanie miało na celu omówienie relacji, które zachodzą między diagnozą ucznia prowadzoną przez nauczycieli i specjalistów, a diagnozą pracy szkoły prowadzoną zgodnie z modelem wspomagania pracy szkoły.

Informacja o regionalnych spotkaniach dla koordynatorów sieci

Jak budować motywację uczestników sieci współpracy – zastanawiali się uczestnicy spotkań konsultacyjnych, które w okresie styczeń – luty odbyły się w 14 województwach. W spotkaniach udział wzięło ponad 500 osób zaangażowanych w realizację powiatowych projektów dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy przygotowują się do pełnienia roli koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Jak uczą (się) nauczyciele w małopolskich szkołach?

Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w czasie lekcji prowadzonych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie. Tym razem przedstawiamy  Gimnazjum nr 14 w Krakowie i Szkołę Podstawową im. Ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej.