Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Coaching, mentoring i inne formy wspomagania pracy szkół

Zadaniem osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół oraz prowadzenie sieci współpracy nauczycieli jest organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego (spotkań, warsztatów, lekcji otwartych itp.) oraz moderowanie pracy nauczycieli. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych rekomendowane jest korzystanie z wybranych technik coachingowych. Umożliwiają one nauczycielom analizę dotychczasowych sposobów działania, służą projektowaniu pracy, pomagają budować wewnętrzną motywację. Równocześnie dzięki stosowaniu niektórych technik w pracy z nauczycielami, […]

Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który krok po kroku pokazuje, jak realizować proces wspomagania szkół.

Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy tych trzech instytucji i strategicznemu […]

Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły z klasami łączonymi. Zajęcia będą prowadziły […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa