Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

Witamy na stronie dedykowanej powiatowym organizatorom rozwoju edukacji – czyli osobom odpowiedzialnym za przygotowanie samorządów do realizacji projektów systemowych w ramach priorytetu III, działanie 3.5 PO KL – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Mamy nadzieję, iż nasza strona pozwoli na szybsze dotarcie do aktualnych informacji, potrzebnych dokumentów oraz innych materiałów niezbędnych na etapie przygotowania aplikacji. Za ogłoszenie naboru wniosków, a później przyjmowanie wypełnionych aplikacji i bieżące monitorowanie realizacji projektów odpowiada powołana w Ośrodku Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Już obecnie zachęcamy do częstego zaglądania na stronę IP 2, szczególnie polecamy zakładkę „Dokumenty i opinię” zawierającą miedzy innymi aktualne dokumenty programowe PO KL.

 

Co przygotowujemy?

 

Obecnie prowadzone są konsultacje najważniejszych dokumentów projektowych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie kompleksowego wspomagania rozwoju szkół realizowanych przez powiaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przykładowy wniosek aplikacyjny. Dodatkowo do Państwa dyspozycji będzie praktyczny przewodnik beneficjenta obejmujący zestaw niezbędnych informacji dotyczących zarówno strony funduszowej, jak i strony merytorycznej realizacji projektu. Przygotowujemy także moduł zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) – moduł ten zostanie zamieszczony na stronie po zatwierdzeniu Zasad.

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: