Harmonogram działań w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Nazwa działaniaPlanowany termin realizacji
Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JSTI kwartał 2021
(27.01-17.02.2021)
Udostępnienie Modelu SCWEW do pilotażuI kwartał 2021
(31.03.2021)
Utworzenie i rozpoczęcie działania Centrum KoordynującegoII kwartał 2021
Opracowanie programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW24.05 -14.06. 2021
Wypracowanie procedur i narzędzi do monitorowania oceny stopnia realizacji i efektywności działań podejmowanych przez SCWEWII kwartał 2021
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla lidera SCWEWI szkolenie – 26–27.08.2021
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla lidera SCWEWI szkolenie – 22–23.09.2021
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWI grupa – 12 – 16.09.2021 (stacjonarnie)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWII grupa – 17 – 21.09.2021 (stacjonarnie)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWIII grupa – 27.09 – 01.10.2021 (stacjonarnie)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWIV grupa – 02.10 – 06.10. 2021 (stacjonarnie)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWI grupa – 30.08-07.09.2021 (online)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWII grupa –02.09.-09.09.2021 (online)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWIII grupa – 06.09 – 14.09.2021 (online)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWIV grupa – 08.09-16.09.2021 (online)
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry SCWEWod 1 września do 31 października (samokształcenie)
Realizacja wsparcia dla 16 SCWEW, w których przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie ModeluII kwartał 2021 - I kwartał 2023
Podjęcie działań służących monitorowaniu i ewaluacji działańII kwartał 2021 - I kwartał 2023
Opracowanie mechanizmu i narzędzi do procesu akredytacyjnego dla SCWEWIV kwartał 2022
Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian w przepisach prawa, wypracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania SCWEW w systemie edukacji oraz umożliwiających ich wdrożenie do praktyki edukacyjnejI kwartał 2023
Opracowanie końcowej wersji Modelu SCWEW, uwzględniającego wnioski z pilotażowego wdrożeniaI kwartał 2023

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa