Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Iza Lesińska
kierownik projektu
e-mail: iza.lesinska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 51

Monika Dobrowolska
ekspert merytoryczny
e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 02

Sylwia Herod
ekspert merytoryczny
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 03

Karolina Strugińska
specjalista ds. WCAG
e-mail: karolina.struginska@ore.edu.pl
tel.:  22 345 37 59

Wioletta Jaskólska
ekspert merytoryczny
e-mail: wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Maria Kazimierczak
ekspert ds. zgodności SCWEW z przepisami prawa
e-mail: maria.kazimierczak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 44

Jolanta Nawrocka
ekspert merytoryczny
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Przybysz
menedżer projektu
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Małgorzata Świderska
ekspert ds. organizacji pracy szkoły wdrażającej założenia edukacji włączającej
e-mail: malgorzata.swiderska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 16

Aneta Żurek
ekspert ds.oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
e-mail: aneta.zurek@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 44

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa