Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Kierownik projektu
Agnieszka Pietryka
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Ekspert merytoryczny
Monika Dobrowolska
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Ekspert merytoryczny
Wioletta Jaskólska
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Ekspert merytoryczny
Sylwia Herod
sylwia.herod@ore.edu.pl

Ekspert merytoryczny
Małgorzata Kummant
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Menadżer projektu
Anna Przybysz
anna.przybysz@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2019

Idź do góry