Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Agnieszka Pietryka
kierownik projektu
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Sylwia Herod
ekspert merytoryczny
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 03

Anna Przybysz
specjalista ds. WCAG
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel.:  22 345 37 49

Dorota Prysak
ekspert merytoryczny
e-mail: dorota.prysak@ore.edu.pl

Maria Kazimierczak
ekspert ds. zgodności SCWEW z przepisami prawa
e-mail: maria.kazimierczak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 44

Jolanta Nawrocka
ekspert merytoryczny
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Aleksandra Wesołowska
menedżer projektu

Aneta Żurek
ekspert ds.oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
e-mail: aneta.zurek@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 44

Hanna Gasik
ekspert ds. pedagogiki terapeutycznej i leczniczej oraz współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi
e-mail: hanna.gasik@ore.edu.pl
tel.:  22 570 83 44

Iza Lesińska
ekspert merytoryczny
e-mail: iza.lesinska@ore.edu.pl

Izabella Kaczyńska
ekspert
e-mail: izabella.kaczynska@ore.edu.pl,
tel. 22 570 83 34

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa