Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Agnieszka Pietryka
kierownik projektu
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 51

Katarzyna Cichocka-Segiet
ekspert ds. pedagogiki terapeutycznej i leczniczej
e-mail: katarzyna.cichocka segiet@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Monika Dobrowolska
ekspert merytoryczny
e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 02

Katarzyna Gańko
specjalista ds. WCAG
e-mail: 
katarzyna.ganko@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Sylwia Herod
ekspert merytoryczny
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 03

Beata Jachimczak
specjalista ds. WCAG
e-mail: beata.jachimczak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Wioletta Jaskólska
ekspert merytoryczny
e-mail: wioletta.jaskolska@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 20

Kazimiera Krakowiak
ekspert ds. surdopedagogiki
e-mail: kazimiera.krakowiak@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 29

Joanna Kulesza
ekspert ds. niedostosowania społecznego
e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 16

Małgorzata Kummant
ekspert merytoryczny
e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 20

Jolanta Nawrocka
ekspert merytoryczny
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Anna Przybysz
menedżer projektu
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Agata Radzka
ekspert ds. tyflopedagogiki
e-mail: agata.radzka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 49

Aneta Żurek
ekspert ds.oligofrenopedagogiki i całościowych zaburzeń rozwoju
tel.: 22 570 83 30

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2020