Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – Kontakt

Agnieszka Pietryka
kierownik projektu
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 30

Sylwia Herod
ekspert merytoryczny
e-mail: sylwia.herod@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 03

Anna Przybysz
specjalista ds. WCAG
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel.:  22 345 37 49

Jolanta Nawrocka
ekspert merytoryczny
e-mail: jolanta.nawrocka@ore.edu.pl

Anna Aleksandra Wesołowska
menedżer projektu

Izabella Kaczyńska
ekspert
e-mail: izabella.kaczynska@ore.edu.pl,
tel. 22 570 83 34

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa