Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Konferencja „Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” z udziałem wicedyrektora ORE Tomasza Pituchy

Wystąpienie Tomasza Pituchy – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny, wicedyrektora ORE

23 maja 2022 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Organizatorów konferencji reprezentowali: Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, wicedyrektor ORE i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny Tomasz Pitucha oraz Anna Powązka – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) ORE. W wydarzeniu […]

Współpraca Ośrodka Rozwoju Edukacji z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Powązka − nauczyciel konsultant w WRKSO

21 grudnia 2021 r.  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował spotkanie online z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W trakcie spotkania dokonano prezentacji konsultantów, doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz ich dorobku zawodowego.

XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

od lewej: Minister Edukacji i Nauki dr hab Przemysław Czarnek, Grażyna Wiśniewska Wicedyrektor ORE, Tomasz Madej p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Agnieszka Karczewska-Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

W dniach 18−19 kwietnia 2021 r. odbył się XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, z udziałem dr hab. Przemysława Czarnka − Ministra Edukacji i Nauki oraz Beaty Białowąs − Członka Zarządu Województwa Śląskiego. Organizatorem Wydarzenia był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie na czele z Dyrektor Elżbietą Doroszuk. Współorganizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,  reprezentowany przez Tomasza Madeja p.o. Dyrektora ORE. W trakcie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego