Współpraca Ośrodka Rozwoju Edukacji z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Powązka − nauczyciel konsultant w WRKSO
Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Powązka − nauczyciel konsultant w WRKSO

21 grudnia 2021 r.  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował spotkanie online z konsultantami i doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W trakcie spotkania dokonano prezentacji konsultantów, doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz ich dorobku zawodowego.

Uczestników konferencji ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji powitali: Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który wygłosił słowo wstępne, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Anna Powązka − nauczyciel konsultant w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Podczas wydarzenia wystąpił Wawrzyniec Roch Kowalski − Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, który nawiązał w swojej wypowiedzi m.in. do kursów kwalifikacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Pitucha przedstawił planowany zakres współpracy ORE z konsultantami i doradcami metodycznymi.

Za udział w spotkaniu podziękowała Anna Powązka, odpowiedzialna za realizację zadań w powyższym temacie, składając jednocześnie świąteczne życzenia.

Od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Anna Powązka − nauczyciel konsultant w WRKSO
Wawrzyniec Roch Kowalski − Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa