Oferta doskonalenia Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Edukacja globalna. „Młodzieżowi Liderzy na rzecz Edukacji i Globalnego Rozwoju”
warsztaty,
szkolenia stacjonarne,
publikacja elektroniczna
wszystkie typy szkół,
trenerzy i liderzy projektu,
młodzież starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
I–VI 2021 r.
2Wykorzystanie e-materiałów ze zintegrowanej platformy edukacyjnej w ramach edukacji historycznej, obywatelskiej i prawnej
szkolenie onlineplacówki doskonalenia nauczycieli, koordynatorzy, nauczyciele,I–VI 2021 r.
3Etyka nie tylko dla smyka
szkolenie,
publikacja elektroniczna
placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
I–VI 2021 r.
1Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia.
TOC dla edukacji. Kompetencje przyszłości
szkolenienauczyciele konsultanci,
specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli,
doradcy metodyczni
I–VI 2021 r.
2Edukacja prawna w szkole. Mediacje rówieśnicze i szkolne. Superwizjaszkoleniedyrektorzy szkół,
pedagodzy i psycholodzy szkolni,
nauczyciele-wychowawcy
zainteresowani wprowadzeniem mediacji do szkół/placówek oświatowo-wychowawczych
II kwartał 2021 r.
3Doskonalenie warsztatu pracy pracowników systemu doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji korzystania z zasobów ZPE na lekcjach WOS i historiiszkolenieplacówki doskonalenia nauczycieli,
nauczyciele WOS i historii
I–II kwartał 2021 r.
4Upowszechnianie Gry edukacyjnej – „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”
szkoleniaplacówki doskonalenia nauczycieli
biblioteki pedagogiczne
nauczyciele historii
I–III kwartał 2021 r.
5IPN – „Dzieje polskiej emigracji – Nowy Jork”
seminariumplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
styczeń–wrzesień 2021 r.
6Seminaria w Yad Vashem
publikacja – scenariusze zajęć
seminaria, publikacja elektronicznaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
01.09.2020–12.2020 r.
7Edukacja społeczno-etyczna i antykorupcyjna
„Etyka nie tylko dla Smyka” (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
seminariaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele,
rok szkolny 2020/2021
8Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
publikacja elektroniczna,
scenariusze zajęć
placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
9Projekt Edukacyjny MEN: „Godność, wolność, niepodległość”
publikacja elektronicznaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
10Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodówpreseminaria PL/ seminaria zagraniczne (Yad Vashem, Izrael; Memoriał de la Shoah, Francja), szkolenia prowadzone przez koordynatorów, sprawozdanie z pracy koordynatorów regionalnychplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
październik 2020–czerwiec 2021 r.
11Edukacja Globalna
konferencja, szkolenieplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
IV kwartał 2020 r.
II kwartał 2021 r.
12Edukacja historyczna w szkole. „Maria Skłodowska-Curie – Polska intelektualistka i noblistka”
konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
I kwartał 2021 r.
13Edukacja historyczna w szkole. „Maksymilian Maria Kolbe – humanizm w piekle obozów zagłady”
konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
II kwartał 2021 r.
14Edukacja historyczna w szkole. „Stan wojenny w Polsce – portrety ofiar”konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
IV kwartał 2020 r.
15Edukacja historyczna w szkole. „Kardynał Stefan Wyszyński”
konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
III–IV kwartał 2020 r.
16Edukacja historyczna w szkole. Gra edukacyjna – „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
grudzień 2020 r.
17Edukacja obywatelska w szkole – parlamentaryzm i demokracja

konferencjaplacówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
marzec–maj 2021 r.
18Edukacja ekonomiczno-finansowa w szkole. Przedsiębiorczość. Lekcje z ZUSkonferencjanauczyciele konsultanci,
specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli,
doradcy metodyczni
czerwiec 2021 r.
19Rozbudowa Gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość – Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II”gra edukacyjna
publikacja elektroniczna
placówki doskonalenia nauczycieli,
biblioteki pedagogiczne,
nauczyciele historii
grudzień 2020 r.

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020