Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej

Szkolenie online pt. „Wpływ Ignacego Domeyki na rozwój cywilizacyjny Chile”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. „Wpływ Ignacego Domeyki na rozwój cywilizacyjny Chile”, które odbędzie się 4 marca 2024 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM. Elektroniczny formularz rejestracji Organizatorem webinarium jest Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE

Trening interpersonalny dla nauczycieli historii

Źródło: AdobeStock

31 stycznia 2024 roku Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej zaprosił na webinarium online z komunikacji społecznej i elementów psychologii społecznej. Webinarium odbyło się na platformie ClickMeeting, w którym wzięło udział 90-ciu uczestników: dyrektorów, nauczycieli historii, nauczycieli konsultantów oraz wszystkich zainteresowanych pracowników oświaty. Webinarium dotyczyło zagadnień komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i perswazji z elementami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem tematyką planujemy kolejną edycję […]

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W dniu 31 stycznia 2024 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu podsumowano część projektu edukacyjnego „Otwieranie ciszy” skierowanego do szkół znajdujących się na terenach dawnego getta warszawskiego. Spotkanie poprowadziła dr Wiesława Młynarczyk – Główna Specjalistka ds. Edukacji w Dziale Edukacji Muzeum Getta warszawskiego oraz Piotr Grabowski – nauczyciel historii z V LO w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli […]

Webinarium: Malarstwo historyczne Jana Matejki

29 stycznia 2024 r. miało miejsce webinarium „Malarstwo historyczne Jana Matejki”, zorganizowane przez Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE. W ramach webinarium prelekcje: „Jan Matejko – biografia mistrza nad mistrzami” oraz „Jan Matejko i mitotwórcza wizja historii Polski” wygłosiły panie Agnieszka Chabera oraz Edyta Rubka-Kostyra z Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wzięło w nim udział 65 nauczycieli.

Webinarium „Zagrożenia dla młodzieży wynikające z korzystania ze sztucznej inteligencji.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. „Zagrożenia dla młodzieży wynikające z korzystania ze sztucznej inteligencji”, które odbędzie się 29 Lutego 2024 r. o godz. 14:00 na platformie ClickMeeting. Organizatorem webinarium jest Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE. Elektroniczny formularz rejestracji Kontakt: Robert Zawadzki robert.zawadzki@ore.edu.pl tel. 22 345 37 00

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego