Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich − Kontakt

Kierownik Wydziału
Agnieszka Karczewska-Gzik
agnieszka.karczewska-gzik@ore.edu.pl
(22) 345 37 53 wew. 503

Zespół Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Agnieszka Ratschka
agnieszka.ratschka@ore.edu.pl
+48 (22) 345 37 56 wew.502

Arthur Janik
arthur.janik@ore.edu.pl
+48 (22) 345 37 83 wew. 523
Katarzyna Romańska-Sus
+48 (22) 345 37 26 wew. 511

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW)

Dariusz Łukaszewicz
dariusz.lukaszewicz@ore.edu.pl
+48 (22) 345 37 00 wew. 501

Anna Różańska
anna.rozanska@ore.edu.pl
+48 (22) 345 37 00 wew. 237

Lokalizacja Wydziału: Al. Ujazdowskie 28

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2021