Etyka nie tylko dla Smyka

Etyka nie tylko dla Smyka

Spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”

Spotkanie online ekspertów: w górnym rzędzie od lewej strony: Dorota Ksok-Borowska − ekspert merytoryczny, Agnieszka Karczewska-Gzik − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich i Agnieszka Ratschka − referent w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Grażyna Wiśniewska − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dolnym rzędzie od lewej: przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Barbara Grzegorczyk − ekspert merytoryczny, Bożena Osik − ekspert merytoryczny.

W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online „Etyka nie tylko dla Smyka”. Ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji wystąpiła Grażyna Wiśniewska – Wicedyrektor, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Agnieszka Ratschka – koordynator Etyki nie tylko dla smyka.

Kalendarium działań w sprawie aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka”

Logo projektu Etyka dla smyka

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym rozpoczął w roku szkolnym 2014/2015 realizację projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów klas 1−3 (edukacja wczesnoszkolna) oraz rodziców. Projekt ten ma na celu kształtowanie postaw etyczno-moralnych uczniów. W kwietniu 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 przygotowany przez Radę Ministrów i Ministerstwo […]

„Etyka nie tylko dla smyka” – spotkanie online

W dniu 24 marca 2021 roku przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WKRSO) ORE spotkali się w systemie zdalnym z trzema Ekspertkami merytorycznymi, które opracowywały  materiał do powstającego  aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka”.

Etyka nie tylko dla smyka

Logo projektu Etyka dla smyka

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym rozpoczął w roku szkolnym 2014/2015 realizację projektu „Etyka nie tylko dla smyka”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego