Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej − zadania

Do zadań Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności: przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze edukacji historycznej oraz wychowania patriotycznego; wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze edukacji historycznej oraz wychowania patriotycznego, w tym opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych; wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym […]

Nauczanie wątkowe historii i społeczeństwa

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych przez ORE we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Roku Historii Najnowszej, ogłoszonego przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej.   Realizacja projektu ma związek z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17., […]

Sieć koordynatorów regionalnych edukacji o historii i kulturze Żydów

Sieć koordynatorów regionalnych edukacji o historii i kulturze Żydów − 22 koordynatorów z całej Polski . Powołując w ORE w 2006 roku sieć koordynatorów regionalnych edukacji o kulturze i Zagładzie Żydów rozpoczęliśmy jej systemowe doskonalenie oraz wsparcie w pozyskiwaniu nowej wiedzy i kompetencji. Założyliśmy, że oferując doskonalenie trenerom czy nauczycielom -multiplikatorom, zaangażowanym w realizację projektów o tematyce żydowskiej, stworzymy na terenie całego kraju sieć wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego dla nauczycieli uczących […]