Lista koordynatorów regionalnych z woj. kujawsko-pomorskiego

Krystyna Karpińska
Krystyna Karpińska
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 
 
kontakt: 
e-mail: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl
telefon: 52 349 31 50 w. 41

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, ukończyła studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne m.in. z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, sprawowania nadzoru pedagogicznego. Długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, doradca metodyczny, nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ekspert z listy MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, edukator, autor, współautor, ilustrator licznych opracowań zwartych dla nauczycieli oraz dzieci. Realizator ogólnopolskich programów: „Przedszkolaki krok pierwszy”, „Przedszkolaki krok drugi”, „Stwórzmy wspaniałe przedszkole”, „Lider edukacji elementarnej”, trener międzynarodowego programu „Przyjaciele Zpippiego”. Brała udział w projekcie „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” realizowanym we współpracy z Zespołem Badawczym z Akademii Świętokrzyskiej. Współautorka raportu „Diagnoza gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich w województwie kujawsko-pomorskim”, poradników „Diagnoza przedszkolna”, „Jak pracować z sześciolatkiem”. Mama trójki wspaniałych dzieci.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Wegierska 11, Bydgoszcz,
Lidia Wypiejewska
Szkoła Podstawowa nr 66, Bydgoszcz
Lina Karczyńska
Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Słoneczna 26, Bydgoszcz
Joanna Błoch, Ewa Żonakowska
Szkoła Podstawowa nr 65, Bydgoszcz
Aleksandra Gosz
Szkoła Podstawowa nr 41, Bydgoszcz
Ilona Bukowska
Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 1, Wystep
Alina Pasieka
Szkoła Podstawowa nr 9, ul.Tatrzańska 21, Bydgoszcz
Monika Bielaś
Zespół Szkół nr 2, ul.1000-Lecia 1, Szubin
Sylwia Kral
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wyzwolenia 21, Szubin
Arleta Lemańska
Zespół Szkół , Wtelno
Alicja Piasek- Baldowska
Szkoła Podstawowa, Sitowiec
Hanna Basacka
 
Wiesława Kuban
Wiesława Kuban
 
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: wieslawakuban@wp.pl
telefon: 502-442-143

Konferencja inaugurując projekt

Wiesława Kuban – nauczyciel dyplomowany z 33- letnim stażem pracy, specjalista w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W latach 1981-1998 – nauczyciel w szkole podstawowej. Zaangażowana w pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej (1998r), Podyplomowe Studium Socjoterapii (2001r), kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki (2004), Podyplomowe Studium Organizacji i Zarzadzania dla Kadry Kierowniczej (2002r), Studium Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej(2006r). Jest trenerem „Szkoły Promującej Zdrowie”, trenerem proogramu „Przyjaciele Zippiego” i „W kręgu uśmiechu”, ukończyła szkolenie specjalistycze z zakresu Mediacji Rodzinnych (2013r). 

W roku 2001 współtworzyła na terenie gminy Łysomice Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w której była dyrektorem (2001-2004). W latach 2001- 20013 wielokrotnie nagradzana za aktywność zawodową. Od 2007r. jest konsultantem KPCEN w Toruniu. Do kwietnia 2014r pełniła funkcję kierownika Pracowni Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, aktualnie jest konsultantem w Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania. Zaangażowana w realizację szkoleń nauczycieli różnych specjalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W latach 2007 – 2013 przeprowadziła ok.600 szkoleń (warsztatów i kursów) i przeszkoliła ponad 8000 nauczycieli. Rezultatem tych szkoleń było wyposażenie szerokiego grona nauczycieli w wiedzę i umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Ze szczególnym zaangażowaniem wdrażała zmiany prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas kursów, które zorganizowała i poprowadziła, w efekcie przeszkolonych zostało ok.1000 nauczycieli różnych specjalności. Pani Kuban wykazała duże zaangażowanie w integrowanie środowiska pedagogów szkolnych i specjalistów poradni psychologiczno- pedagogicznych całego województwa organizując i prowadząc coroczne 30 godzinne edycje seminariów dla 200 osób. W latach 2007-2013 zorganizowała i poprowadziła 9 wojewódzkich konferencji na tematy dotyczące wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w szkole i poza nią m. in.: ,,Dziecko krzywdzone i molestowane”(100 osób), „Czy szkoła jest toksyczna?”(100 osób), „Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie w szkole” (120 osób), „Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej” (100 osób). Współpracowała z Kuratorium Oświaty i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktynie uczestniczyła w pracach Zespołu powołanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do wypracowania Kujawsko-Pomorskiego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów Dzieci i Młodzieży. Jako aktywny członek w.w Zespołu wdrażała działania zawarte w programie szkoląc nauczycieli nt. „Uczeń zdolny – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Współpracowała również z Fundacją Dzieci Niczyje pełniąc funkcję ambasadora Ogólnopolskiej Kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Propagowała treści tematycznie związane z Kampanią podczas szkoleń nauczycieli na terenie całego województwa. Jest autorką programów różnych form szkoleniowych dla nauczycieli podnoszących swoje kompetencje zawodowe w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in. programu ,,Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole „(ok.2000 osób). Propaguje treści z zakresu wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez publikacje książek pt. „Żyć w zgodzie”, „Żyć w radości”, które powstały na bazie bogatych doświadczeń i wiedzy autorki zdobytej w czasie wieloletniej aktywnej pracy zawodowej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych

Kwalifikacje:

 • magister pedagogiki, specjalność nauczanie początkowe, UMK Toruń, 1997
 • nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, UMK Toruń, 1998
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, UW-M Olsztyn, 2001
 • studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania, UMK Toruń, 2002
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców, CDN TWP Toruń, 2004
 • ukończyła Studium Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej 2006
 • ukończyła szkolenie specjalistycze z zakresu Mediacji Rodzinnych 2013
 • trener „Szkoły Promującej Zdrowie”,
 • trener proogramu „Przyjaciele Zippiego”,i „W kręgu uśmiechu”
 • trener programu „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji”
 • trener programu „Kuferek Tajemnic”i ,, Kuferek pełen emocji”.
Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Zespół Szkół nr 2 w Turznie
Anna Orczykowska
Szkoła  Podstawowa Jajkowo
Alina Grążkowska – Czapulak
Szkoła  Podstawowa  nr 18 Toruń
Katarzyna Mączyńska 
Szkoła  Podstawowa Ostaszewo
Ewa Kalinowska
Szkoła  Podstawowa  nr 2 w Toruniu
Violetta Hoffman Truszczyńska
Szkoła  Podstawowa  Rzęczkowo
Małgorzata Hadaczek
Szkoła  Podstawowa nr 1 w Chełmnie
Jolanta Ziemba
Szkoła  Podstawowa  nr 6 w Toruniu
Płachcińska – Babienko
Szkoła  Podstawowa w Małej Nieszawce
Karwena Pawlak 
Szkoła  Podstawowa w Świerczynkach
Beata Jeżewska-Milo 
 
Gabriela Kurek
Gabriela Kurek
 
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: gabiy@o2.pl
telefon: 695 411 933

Gabriela Kurek – doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: nauczania początkowego i integracji europejskiej. Uzyskała dodatkowe kwalifikacje z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapii pedagogicznej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, do kierowania szkołą i placówką oświatową. Ukończyła szkolenia trenerskie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z nauczycielami: „Przyjaciele Zippiego”- międzynarodowy program promujący zdrowie psychiczne dzieci , „Klucz do uczenia się” , „Strażnicy Uśmiechu” program profilaktyczno-wychowawczy. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, edukator, coach. Regionalny koordynator: edukacji globalnej, projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki” edukacji finansowej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Upowszechniała i realizowała projekty np.: „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Efektywnie współpracuje z licznymi instytucjami między innymi wydawnictwami, uczelniami. Propaguje nowe rozwiązania metodyczne oraz własne scenariusze. Jest autorką publikacji na łamach czasopisma „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”.

 
Grażyna Szczepańczyk
Grażyna Szczepańczyk
 
 
 
 
 
kontakt: 
graszczep@poczta.onet.pl
telefon: 52 349 31 50 w. 41

Grażyna Szczepańczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 32-letnim stażem. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Długoletni doradca metodyczny, obecnie nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Realizatorka programów ogólnopolskich m.in. „Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, trener w projekcie „Klucz do uczenia się” oraz programie „TOC dla edukacji”. Konsultant regionalny w unijnym ogólnopolskim projekcie „Szkoła Marzeń”. Ewaluator projektu unijnego, we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego – „Przedszkole otwiera świat”. Autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci i kilku dla nauczycieli.

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Szkoła Podstawowa nr  64 Bydgoszcz (ZS 27)
Katarzyna Gurdak
Szkoła Podstawowa nr  58 Bydgoszcz
Bożen Kiełpińska
Szkoła Podstawowa nr  35 Bydgoszcz
Róża Koszacka
Szkoła Podstawowa nr  31 Bydgoszcz (ZS 10)
Bogumiła Frankowska
Szkoła Podstawowa nr  12 Bydgoszcz (ZS 14)
Agnieszka Prokopowicz
Szkoła Podstawowa nr  I Inowrocław
Izabela Popowska
Szkoła Podstawowa  Bysław
Krystyna Krawczyk – Fryckowska
Szkoła Podstawowa Wierzchosławice
Magdalena Płachecińska
Szkoła Podstawowa Różanna
Agnieszka Suchomska
Szkoła Podstawowa   Przyłęki
Kamila Koronowska
 
 Marzenna Wierzbicka
Marzenna Wierzbicka
 
 
 
 
kontakt: 
e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
telefon: 881-934-256

Konferencja inaugurując projektPilotaż projektu w szkołach rejonu toruńskiego – prezentacja

Marzenna Wierzbickanauczyciel dyplomowany (2001), kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, nauczyciel-konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej KPCEN w Toruniu.   Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego (1980) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1985), mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, ukończone studia podyplomowe na WSP w Bydgoszczy na kierunku logopedia (1999),  kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania (2005), kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki (2007) . Trenerka programów  „Klucz do uczenia się” Galiny Dolya, „Kuferek Tajemnic”, oraz wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji .

Realizatorka szkoleń w projekcie ORE „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. W latach 2011-13 liderka, obecnie członek  zespołu KPCEN w Toruniu ds. organizacji zagranicznych wyjazdów studyjnych. Organizatorka wojewódzkich  konkursów dla nauczycieli: „Wiersze Juliana Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych”(2013), „Życie rodzinne w różnych krajach i kulturach w ćwiczeniach interaktywnych”(2015). Multimedialne przedszkole– świat interaktywnej  zabawy i edukacji (2016).

Autorka i realizatorka licznych programów szkoleń i konferencji, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Swoje działania koncentruje  między innymi na  wspieraniu nauczycieli i dyrektorów we wdrażaniu i monitorowaniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie: wspierania rozwoju dziecka, planowania pracy, metodyki kształcenia zintegrowanego, analizowania i wykorzystania wyników OBUT, stosowania ciekawych form i metod pracy, w tym metody projektu, narzędzi TOC, wykorzystania tablic interaktywnych na zajęciach zintegrowanych, indywidualizacji pracy z uczniem i kształtowania umiejętności kluczowych u uczniów. Autorka książki „Zabawy muzyczne w klasach I-III – poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” (wyd. AKER 2006) oraz współautorka licznych pozycji miedzy innymi: „Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami – poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych” (wyd. AKER 2007), „Z nauką Ścisłą za Pan Brat” (2010), Diagnoza przedszkolna ( 2011), Jak pracować z sześciolatkiem, (2012), „Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wersja pilotażowa, roz. 7 Serial matematyczny-scenariusze zajęć w klasach I – III (2014), Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (2015 ). Autorka  artykułów w czasopiśmie „45 Minut” i „UczMY (wyd. KPCEN Toruń)

Szkoły uczestniczące w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”
Szkoła
Szkolny lider
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1w Brodnicy, ul. 3 Maja 2, 87-300 Brodnica
Małgorzata Sikorska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica
Zofia Olszewska
Zespół Szkół nr 8 w Toruniu, ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń
Katarzyna Niedlich
Zespół Szkół nr 16 im Wandy Szuman Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń
Marta Humienna
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, ul. Bema 66, 87-100 Toruń
Joanna Fojt
Szkoła Podstawowa w Płużnicy, 87-214 Płużnica
Marlena Miastkowska-Makowska
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. H. Sienkiewicza w Książkach, ul. Szkolna 6, 87-222 Książki
Katarzyna Jędrzejewska
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II ul. Wolności 30, 87-200 Wąbrzeźno
Sylwia Szczepaniak
Szkoła podstawowa nr 1 w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 9,  87-100 Toruń
Dorota Bartnicka
Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu, ul. Sienkiewicza 25/1, 87-100 Toruń
Beata Ziemińska

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa