Czerwiec miesiącem z Google

Jeszcze tylko kilka dni i dosięgnie nas wakacyjny splendor i regeneracja przed kolejnym rokiem szkolnym. Dlatego sądzimy, że warto uporządkować swoje zasoby, aby na czas odpoczynku wejść z poczuciem wewnętrznego spokoju.

Zanim jednak rozpocznie się akcja regeneracja, sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń „Kompetencje przyszłości z technologią  Google”, cofnie się do  początków przygody z Google. Spojrzymy na narzędzia i aplikacje Google z pewnej perspektywy i zastanowimy się, co udało się nam wdrożyć, co można byłoby zmienić, a co zdecydowanie wymaga reorganizacji w obszarze praktyki dydaktycznej i szkoleniowej.

Efekty pracy sieci współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń podzieliliśmy na kilka obszarów:

  • Słów kilka, o tym, w jaki sposób spojrzeć refleksyjnie na swoje działania
  • Uczymy się chodzić – czyli krok po kroku w Classroomie
  • Szarogęsimy się – czyli projekty, gry i inne „y”
  • Wtykamy wtyczki – czyli rozszerzenia – dla uczniów ze SPE, ale nie tylko…
  • Zaskakujemy – czyli myślenie krytyczne to nie tylko logika
  • Mapa kompetencji z Google
  • Refleksyjna praktyka w pigułce
  • Refleksje naszych sieciowców

A co w planach wakacyjnych?

  • PODCAST inspiracyjny
  • Praktyka chmurowa szkół ćwiczeń

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa