Raport z przeglądu jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 oparła swoje funkcjonowanie o pracę w środowisku internetowym. Nagła sytuacja, w jakiej znalazł się system edukacji wyraźnie podkreśliła, jak istotna jest skuteczna, a więc funkcjonalna i dostępna komunikacja cyfrowa. Uwypukliła również potrzebę stosowania rozwiązań, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do zapoznania się z badaniem jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych, które w zeszłym roku przeprowadził Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Szczegółowej analizie poddano witryny bibliotek oraz ogólnie przeanalizowano wykorzystanie przez książnice nauczycielskie mediów społecznościowych, zwłaszcza serwisów Facebook i YouTube. W raporcie zawarto również wskazówki i rekomendacje dotyczące stosowania zaleceń WCAG 2.0

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020