Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, w ramach realizacji projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. Konferencję rozpoczęła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Następnie, założenia modelu edukacji dla wszystkich przedstawiła Elżbieta Neroj – radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego. Ponadto uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji dot. m.in. oceny funkcjonalnej, realizowanych w ORE projektów i wziąć udział w praktycznych sesjach warsztatowych. Przedstawione zostały również zagadnienia związane z nowymi zadaniami poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych w kontekście integracji działań międzysektorowych. Dzięki formule on-line kilkuset uczestników z całej Polski uzyskało wiedzę na temat aktualnych zagadnień związanych z pracą poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, przy jednoczesnym dużym zainteresowaniu wydarzeniem, nagrane wystąpienia poszczególnych prelegentów dostępne są poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023