Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 272

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: view in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/router.php on line 73
18 października 2016
Okładka "Pomóc talentowi rozkwitnąć"

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, kontynuując działania projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowanego w ORE w latach 2011–2014, zaprosił do współpracy koordynatorów projektów i programów podejmujących tematykę wspierania rozwoju ucznia zdolnego i specyfiki pracy z nim. W seminarium „Pomóc talentowi rozkwitnąć – lokalne działania koalicyjne na rzecz uczniów zdolnych” wzięło udział 19 przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów oraz instytucji i organizacji wspierających szczególnie uzdolnionych. Teksty zostały przekazane do bezpłatnego upowszechnienia jako materiały poseminaryjne. Bardzo dziękujemy wszystkim Autorom.

13 października 2016
Grafika z Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE realizuje na zlecenie MEN badanie ankietowe monitorujące sytuację edukacyjną dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Badania prowadzone są w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014–2016 i mają charakter cykliczny. Dotychczas zostały przeprowadzone dwie edycje – w 2010 i 2013 r.

 

26 września 2016
Goście i Prelegenci podczas Konferencji w Słupsku

19 września 2016 roku w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Wydarzenie to było kolejnym etapem upowszechniania założeń Modelu wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce.

06 września 2016
grafika pochodząca z okładki

Rada Europy poleca polską publikację, wydaną przez ORE, skierowaną do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W książce przedstawiono wybrane zagadnienia diagnozy dzieci różnorodnych pod względem etnicznym, językowym i kulturowym. Publikacja jest dostępna w Bibliotece Cyfrowej ORE.

26 sierpnia 2016

22 sierpnia 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji założeń Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zespołu naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pod kierownictwem dr hab. prof. UJK Mirosława Babiarza, osoby reprezentujące  jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorzy placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych  oraz pracownicy  akademiccy.