OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Specjalne potrzeby
15 maja 2017
Warsztaty: Percepcja  wzrokowa w praktyce – trener Renata Paździo

Tematem szkolenia zorganizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) w dniach 26–28 kwietnia 2017 r. w Sulejówku była „Specyfika pracy dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej

10 maja 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję  „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, która odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w ORE (Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa).

04 maja 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE”, które odbędzie się w dniach 22–24 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

25 kwietnia 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych – doświadczenia, inspiracje, dylematy”, które odbędzie się w dniach 17–18 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

23 marca 2017
Okładka poradnika „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera i uczestniczą w organizacji pracy edukacyjno-terapeutycznej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie źródłem wielu informacji i inspiracji do codziennej pracy z uczniem z zespołem Aspergera, a także z całą klasą.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE