Webinarium online: 20. Rocznica przystąpienia Polski do UE

1 maja 2024 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo wraz z Polską uzyskały także: Czechy, Cypr, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Były to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych. W Polsce państwowe uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „20.rocznica przystąpienia Polski do UE”, które odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz: 17:30 na platformie ClickMeeting.

Organizatorem webinarium jest Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE.

Elektroniczny formularz rejestracji

Kontakt:
Katarzyna Mroczkowska
katarzyna.mroczkowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 83

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2024