Aktualności

Aktualności

Kampania edukacyjna ALERT RCB

11 grudnia 2018 r. Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji dr Andrzej Gorczyński uczestniczył w inauguracji kampanii edukacyjnej Alert RCB. W wydarzeniu brali udział także: Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, Wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz,

Podsumowanie konferencji „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań”

Wystąpienie Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń

Ogólnopolska konferencja „Rozwój zawodowy kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w kontekście realizowanych zadań” została zorganizowana 7 grudnia 2018 r. przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prezentujemy podsumowanie konferencji i fotorelację.

Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

„Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”– konferencja pod takim tytułem odbyła się 4 grudnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli – bezpieczeństwo informacyjne

Nowa publikacja WRKK jest propozycją wsparcia nauczycieli przygotowujących lokalnie szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w oświacie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach. Autorzy proponują podział treści szkolenia na dwie części: część wstępną i część główną. W części wstępnej proponowane treści obejmują przede wszystkim wiedzę nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. W części głównej szkolenie dotyczy bezpośredniej […]

Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”

wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się […]

Idź do góry