Aktualności

Aktualności

TIK na specjalne zamówienie

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy.

Rekrutacja ekspertów do projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Rozpoczęliśmy realizację drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzór merytoryczny nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Książka przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych.

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

Materiał z konferencji prasowej Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, która odbyła się 26 czerwca 2020 r. – w dniu zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania! Podsumowanie znajdą Państwo w Komunikacie prasowym MEN.

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W liście minister przekazał podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie pandemii. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców

Polecamy uwadze Państwa Poradniki dotyczące promocji zdrowia psychicznego młodzieży. Publikacje powstały w ramach zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy MEN/2019/DWKI/1235 z 16 września 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Tegoroczne egzaminy zawodowe rozpoczęte

Dziś, 22 czerwca rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017). Będą one trwały do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe w formule z 2019 roku. W sesji letniej do egzaminów przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających. Podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wytyczne sanitarne […]

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Adresatami publikacji jest szeroki krąg odbiorców – nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, doradcy metodyczni i konsultanci zatrudnieni w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kompetencji własnych oraz rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów mogą znaleźć w książce odpowiedzi na fundamentalne i od dawna nurtujące ich pytania: Czy szkoła zabija czy rozwija kreatywność? Czy postawa nauczyciela kształtuje proinnowacyjne nastawienie uczniów? Czy wreszcie, jak myśleć i działać, by szybko […]

Czwarta edycja kursu e-learningowego „Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość”

© opturadesign/Photogenica

W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem platformy Google Classroom w prowadzeniu nauczania zdalnego Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił czwartą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego.

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Zwiększenie liczebności grupy do 16 dzieci oraz zmniejszenie do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali – to główne zmiany w wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.