Aktualności

Aktualności

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

W dniu 30 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się dwudniowa konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. W konferencji […]

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data święta upamiętnia wyzwolenie przez oddziały Armii Czerwonej w 1945 r. niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, miejsca zagłady co najmniej miliona Żydów z Węgier, Polski, Francji, Czech i Słowacji, Grecji i innych krajów oraz około stu dwudziestu tysięcy innych więźniów. Dzień […]

„Elementarz”. Podręcznik do nauki czytania dla dzieci z Ukrainy

Elementarz to książka przeznaczona dla dzieci z Ukrainy, które rozpoczynają naukę języka polskiego. Mogą z niej korzystać zarówno nauczyciele (także logopedzi), jak i rodzice. Książka wyrasta z zawodowych doświadczeń autorki i zawiera ćwiczenia wykorzystywane przez nią w uczeniu ukraińskich dzieci języka polskiego. Zawarte w elementarzu zadania zostały przygotowane z myślą o kształceniu sprawności słuchania i powtarzania, rozumienia, samodzielnego mówienia oraz czytania. Ćwiczenia uporządkowano zgodnie z techniką programowania języka, która pozwala […]

Wizyta w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji (KGP)

26 stycznia 2023 r. Tomasz Madej – p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor ORE oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE spotkali się z mł. Insp. Robertem Horosz – Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, głównym specjalistą Joanną Grad – Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP […]

Uruchomienie platformy edukacyjnej VET w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (Solidarity Fund) informuje o uruchomieniu na Ukrainie platformy edukacyjnej dla edukacji zawodowej „Profosvita.online„. Polska jest największym donatorem, jeśli chodzi o przetłumaczone kursy pochodzące z zagranicy. Polskie kursy zostały w pełni zintegrowane (jako moduły) z kursami przygotowanymi przez autorów ukraińskich i w każdym wypadku wskazano źródło pochodzenia – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – oraz zamieszczono logo polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oto przykłady: Przykład […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa