Aktualności

Aktualności

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

gov.pl/zdalnelekcje – zachęcamy do korzystania!

Już ponad 1700 lekcji i prawie 7000 odnośników do cyfrowych zasobów dostępnych na stronie gov.pl/zdalnelekcje. Sukcesywnie zamieszane są nowe propozycje materiałów dydaktycznych, z których nauczyciele mogą korzystać podczas zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzień Edukacji Narodowej 2020 – transmisja online

O godz. 12:00 rozpocznie się transmisja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. W wydarzeniu uczestniczyć będą również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oraz Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Konferencja „Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce”

Konferencja współorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędzie się w dniach 19–20.10.2020 r.

Informacja CKE o wynikach egzaminu maturalnego

Przedstawiamy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym (w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 2020 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym 2020 roku przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Trwa nabór do XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”!

Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych zachęcają szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do wzięcia udziału w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Zapraszamy do zgłaszania się do projektu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pierwszy dzień międzynarodowej, międzyresortowej konferencji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. Uczestniczą w niej członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele ministerstw zdrowia, rodziny i pracy, funduszy europejskich, a także przedstawiciele komisji europejskiej, naukowcy, nauczyciele, samorządowcy, rodzice.