Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Przedstawiona w publikacji propozycja planowania interwencji została przygotowana w wyniku współpracy autora z nauczycielami w realnym środowisku szkolnym. Adresowana jest do osób i zespołów ceniących sobie pogłębioną refleksję, zwiększającą szansę na skuteczność działania w razie wystąpienia trudności wychowawczych. Trudności te poddają się korekcyjnym oddziaływaniom nauczyciela, mimo że geneza problemu tkwi w uwarunkowaniach psychologicznych.

Mój uczeń i matematyka. Nauczanie matematyki na II etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych, zawierający przydatne w pracy dydaktycznej pomysły i wskazówki wspomagające rozwój matematyczny uczniów już od najmłodszych lat. Zdaniem autorki szczególne znaczenie dla powodzenia nauczania i uczenia się matematyki mają pierwsze lata szkolnej edukacji i podstawy matematyczne, na których później, na kolejnych etapach edukacyjnych, będą bazować nauczyciele i uczniowie.

Wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego

W publikacji zaprezentowany został przykładowy program kursu kwalifikacyjnego, opracowany z myślą o wsparciu akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedszkola oraz klas I–III pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego. Program ten został on przygotowany zgodnie z podstawowymi założeniami obowiązującego obecnie programu i uzupełniony o treści dotyczące edukacji językowej, uwzględniającej specyfikę […]

Scenariusze lekcji dwujęzycznych. Biologia, chemia, geografia

Publikacja prezentuje przykładowe scenariusze lekcji biologii, chemii i geografii w języku angielskim. Konspekty zostały opracowane przez czynnych zawodowo nauczycieli zaangażowanych w nauczanie dwujęzyczne. Do opisu przebiegu lekcji oprócz refleksji metodologicznych załączono liczne przykłady zadań, materiały graficzne, filmy oraz prezentacje.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach na I, II i III etapie edukacyjnym

Przedstawiony w publikacji zestaw ramowych programów szkoleń został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk na konieczność wpajania dzieciom – już na wczesnych etapach edukacji

#Alert RCB – scenariusze zajęć

Zaprezentowane scenariusze stanowić mają pomoc dla nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw i reakcji pożądanych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Na lekcjach poświęconych tej tematyce dzieci i młodzież dowiedzą się, w jaki sposób działa system ostrzegania wdrażany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i jak należy się zachować w przypadku otrzymania Alertu RCB w formie […]

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole – II wydanie

Polecamy Państwa uwadze II wydanie publikacji autorstwa Anny Dąbrowskiej, Bartłomieja Gołka i Ewy Szumilas. Rodzina migracyjna to nowy typ środowiska rodzinnego, ukształtowany przez doświadczenia wielu polskich rodzin, które podejmują decyzje związane z wyjazdami całych rodzin lub częściej członka rodziny w celach zarobkowych. Tematykę tę podejmują autorzy publikacji w poszerzonym II wydaniu.  

Idź do góry