Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian prawnych – zadania eksperta. Część 1

Materiał informacyjny stanowi pierwszą część podsumowania cyklu webinarów przeprowadzonych przez ORE dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Prezentuje odpowiedzi na najciekawsze i najważniejsze pytania uczestników oraz zagadnienia, które zostały poruszone podczas panelu dyskusyjnego. Pomoże rozwiać wątpliwości natury prawnej lub dotyczące praktyki pracy eksperta, a w efekcie ułatwi realizację zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2024