Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka angielskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole podstawowej

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki które zasłynęły w ostatnim czasie swą biegłością i innowacyjnością w wykorzystywaniu internetowych aplikacji edukacyjnych – stawiają tezę, że nowe narzędzia stały się nieodłącznym elementem edukacji, a przed nauczycielami, rodzicami oraz samymi uczniami stoi obecnie konieczność opracowania i wdrożenia nowego modelu nauczania i uczenia się.

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej. Raport z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym przez dr Agnieszkę Małkowską Szkutnik i Wiolettę Jaskólską w ramach realizacji projektu „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”.

Program nauczania języka niemieckiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum. Start z niemieckim

Publikacja skierowana do nauczycieli języka niemieckiego, której ostatecznymi odbiorcami są uczniowie klas wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich rodzice. Zawiera program nauczania języka obcego nowożytnego, przygotowany w nawiązaniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy.

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego

Publikacja adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz osób i instytucji prowadzących i wspierających kształcenie w języku hiszpańskim. Zawiera program nauczania przeznaczony do realizacji w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego, przygotowujący uczniów do dalszego kształcenia w systemie dwujęzycznym.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Dostępne są także zeszyty dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.