Wizyty 2013

Wizyty 2013

Wizyta przedstawicieli władz oświatowych Mongolii

W dniach 16 i 19 grudnia Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację z Mongolii, której członkami byli m.in. doradca Ministra Edukacji i Nauki Mongolii B. Batsukh oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych i ośrodków odpowiedzialnych za doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wizyta studyjna członków stowarzyszeń nauczycielskich z Litwy

W dniach 12–13 listopada 2013 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł grupę dziesięciu członków stowarzyszeń nauczycielskich z Litwy. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz rozwój systemu przekwalifikacji (II etap)” realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Ministerstwa Nauki i Oświaty Litwy, którego wykonawcą jest Centrum szkolenia Kiveda. Tematami spotkań były: organizacja polskiego systemu edukacji, proces rozwoju zawodowego nauczycieli oraz jego formalne […]

Wizyta delegacji z Mongolii

7 października Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację Ministerstwa Edukacji i Nauki Mongolii. Głównym tematem spotkania był rozwój systemu edukacji w Polsce w oparciu o wprowadzane reformy.

Spotkanie w ORE z delegacją z Norwegii

13 września gościliśmy grupę przedstawicieli regionalnych norweskiego Dyrektoriatu Edukacji – instytucji podległej ministerstwu edukacji Norwegii. Uczestnicy wizyty zostali zapoznani ze strukturą i sposobem działania ORE oraz innych instytucji zapewniających jakość systemu edukacji w Polsce.

Wizyta delegacji z Tajlandii

12 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji gościliśmy grupę 16 dziekanów z Tajlandii, reprezentujących Wydziały Edukacji czołowych uczelni publicznych w tym kraju. Głównym tematem rozmów był system edukacji w Polsce, z wprowadzanymi ostatnio zmianami.