Wizyta studyjna członków stowarzyszeń nauczycielskich z Litwy

alt

W dniach 12–13 listopada 2013 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł grupę dziesięciu członków stowarzyszeń nauczycielskich z Litwy. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz rozwój systemu przekwalifikacji (II etap)” realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Ministerstwa Nauki i Oświaty Litwy, którego wykonawcą jest Centrum szkolenia Kiveda. Tematami spotkań były: organizacja polskiego systemu edukacji, proces rozwoju zawodowego nauczycieli oraz jego formalne wymagania, a także działalność stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce.

 

Pierwszego dnia wizyty gości przywitała Marlena Fałkowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która poprowadziła spotkanie, przedstawiła i omówiła aktualną strukturę systemu edukacji w Polsce oraz rolę Ośrodka Rozwoju Edukacji i jego główne zadania.
W dalszej cześci spotkania Małgorzata Dotka – kierownik Wydziału Rozwoju Szkół i Placówek – przybliżyła gościom polski punkt widzenia na współczesną rolę dyrektora placówki w motywowaniu zespołu do pracy.

 

Drugi dzień wizyty rozpoczął panel poświęcony stowarzyszeniom nauczycielskim w Polsce, który żywo interesował gości z Litwy. Podczas spotkania głos zabrał Andrzej Rybus-Tołłoczko, Doradca Wojewody Mazowieckiego. Przybliżył on uczestnikom spotkania przepisy regulujące rejestrację, organizację i działalność stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych. Następnie Magdalena Szlom, prezes Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, opowiedziała słuchaczom działalności stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce oraz roli, jaką odgrywają w systemie edukacji. Jako ostatni wystąpił Bogdan Jankowski, trener współpracujący z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, który przedstawił kilka przykładów współpracy z nauczycielami, opartych na projektach prowadzonych przez Towarzystwo.

 

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel spotkań. Ewa Dudek, wicedyrektor ORE, przedstawiła rolę systemu nadzoru w podnoszeniu jakości edukacji w polskich szkołach oraz pokrótce nakreśliła kierunek zmian w nadzorze pedagogicznym, które rozpoczęły się w 2009 roku. Zaprezentowała również obecne standardy wymagań dla wszystkich szkół w Polsce, a także opisała model realizacji kontroli i ewaluacji placówek oświatowych w kraju. Szczególnie cenne dla gości z Litwy było przybliżenie problemów, które pojawiły się w trakcie ulepszania systemu nadzoru pedagogicznego, oraz wniosków wyciągniętych podczas ich analizy. Na zakończenie swojego wystąpienia Ewa Dudek zaprezentowała działanie wyszukiwarki raportów powstałych po przeprowadzonej ewaluacji.

 

Nauczyciele z Litwy spotkali się także z Marianną Hajdukiewicz, koordynatorem projektu systemowego „Wspieranie Szkół i Nauczycieli”, która zaprezentowała nowy system doskonalenia nauczycieli. Omówiła także formy wsparcia szkół realizowane w projekcie, które w przyszłości mają się stać podstawą do wprowadzenia stałej zmiany systemowej w zakresie doskonalenia nauczycieli. Przedstawiła rolę Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, wnioski ze świeżo zdobytych doświadczeń w procesie upowszechniania działań SORE w szkołach oraz funkcjonowanie tzw. sieci tworzonych w różnych regionach przez nauczycieli z pobliskich szkół. Wizyta gości z Litwy zakończyła się w pozytywnej atmosferze dobrze przepracowanego spotkania.

1
2
2
5
8
9

Oprac. Katarzyna Możdżonek, Marcin Grzelak

Ostatnia aktualizacja: