Wizyta przedstawicieli władz oświatowych Mongolii


W dniach 16 i 19 grudnia Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację z Mongolii, której członkami byli m.in. doradca Ministra Edukacji i Nauki Mongolii B. Batsukh oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych i ośrodków odpowiedzialnych za doskonalenie zawodowe nauczycieli.


 


Pierwszego dnia gości przywitała Marlena Fałkowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz poprowadziła spotkanie, na którym przedstawiła i omówiła aktualną strukturę systemu edukacji w Polsce, a także rolę Ośrodka Rozwoju Edukacji i jego główne zadania. Gości interesowały przede wszystkim osiągnięcia polskiej edukacji, szczególnie na tle wyników badania PISA 2012. Równie żywym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący szczebli rozwoju zawodowego nauczycieli w Polsce czy projektów systemowych, realizowanych obecnie w ramach działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji.


 


Drugiego dnia wizyty odbyły się równocześnie dwa spotkania robocze. Spotkanie jednej z grup poprowadziła Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podczas tej części wizyty został przedstawiony gościom system wspierania szkół i nauczycieli, jego założenia oraz działanie.


 


Podczas prezentacji Marianna Hajdukiewicz omówiła szczegółowo podział wsparcia, podzielony pomiędzy trzy instytucje oraz wspólny projekt, jaki rząd postanowił stworzyć w 2010 roku dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Efektem tego projektu był raport, który jasno określił jak ważne jest geograficzne rozmieszczenie  ośrodków wspomagania oraz potrzebę zbliżenia ich działania do potrzeb szkół. Założeniem przygotowanego programu jest wyjście naprzeciw potrzebom placówek edukacyjnych, wykorzystanie potencjału współpracujących z nimi instytucji, a także pomoc dyrektorom i nauczycielom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.


 


Uczestników spotkania interesował przede wszystkim rozwój zawodowy nauczycieli na poziomie indywidualnym. Wiele pytań dotyczyło młodych nauczycieli, ich ilości na rynku pracy i otrzymywanego przez nich wsparcia, zwłaszcza na początkowym etapie pracy w placówce oświatowej. Goście z równym zainteresowaniem pytali o ministerialny rozdział szkolnictwa wyższego w Polsce, ale także o rolę dyrektora w rozwoju szkoły.

 

Spotkanie drugiej grupy poprowadziła pracownik Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Olena Styslavska, wraz z Dyrektor Marleną Fałkowską. Goście z Mongolii byli żywo zainteresowani działaniami prowadzonymi w Polsce w obszarze tematyki Edukacji Obywatelskiej oraz Edukacji na rzecz praw człowieka.

 

Aby dobrze zrozumieć ideę podejmowanych w naszym kraju działań w omawianych obszarach, na wstępnie przybliżyliśmy naszym gościom sposób, w jaki definiujemy kompetencje społeczne i obywatelskie. Przezwyciężenie trudności ze zdefiniowaniem wspólnego kodu języka opisującego tak specyficzny obszar kształcenia, okazały się kluczowe dla dalszych owocnych dyskusji.

 

Goście z Mongolii dowiedzieli się na czym polega wyjątkowość tego nowego rodzaju kształcenia postaw. Docenili oraz uznali za bardzo ciekawe umieszczenie w każdej podstawie programowej zapisów wspierających kształcenie postaw społecznych i obywatelskich.

 

Wyjaśniliśmy, iż kompetencje te powinny być kształtowane na każdym etapie pracy szkoły , szczególnie poprzez formę kształcenia i postawę nauczycieli. Podkreśliliśmy, iż szczególnie ważne jest włączanie uczniów i rodziców w życie szkoły oraz proces nauczania, położenie nacisku na demokratyzację działań szkoły.

 

Przedstawiciele delegacji z Mongolii byli ciekawi, w jaki sposób nauczyć nauczycieli takiej formy pracy z uczniami, gdyż przeprowadzane przez nich próby wprowadzenia tego modelu nauczania w ich ojczyźnie nie przyniosły satysfakcjonujących wyników. W odpowiedzi na ich prośbę, przybliżyliśmy im jak w Polsce przebiegał i przebiega od 20 lat proces zmiany postaw nauczycieli. Opowiedzieliśmy o konieczności pracy u podstaw, jeszcze na etapie przygotowywania nowej kadry podczas studiów. Zaprezentowaliśmy również działaniach jakie ORE podjęło w celu dostarczenia narzędzi pozwalających nauczycielom na aktywną pracę z dziećmi i młodzieżą.

 

Drugim zagadnieniem, które wyjątkowo interesowało naszych gości była kwestia działania nadzoru pedagogicznego w naszym kraju. Ze względu na kończący się czas wizyty, Marlena Fałkowska sprawnie i rzeczowo nakreśliła ideę omawianej kwestii oraz najważniejsze kierunki zmian zachodzących w tej dziedzinie.

 

Na zakończenie spotkań przedstawiciele delegacji Mongolskiej wyrazili wdzięczność za gościnne przyjęcie oraz tak wyczerpujące odpowiedzi na ich pytania i chęć jeszcze ściślejszej współpracy w przyszłości.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa