Wizyta delegacji z Mongolii

7 października Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację Ministerstwa Edukacji i Nauki Mongolii. Głównym tematem spotkania był rozwój systemu edukacji w Polsce w oparciu o wprowadzane reformy.


Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Marlena Fałkowska – wicedyrektorka ORE, która przedstawiła strukturę systemu edukacji w Polsce, najważniejsze sfery działania Ośrodka oraz nakreśliła przebieg reform w systemie oświaty.


W drugiej części spotkania Olena Styslavska – koordynatorka projektów w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich przedstawiła zagadnienia dotyczące projektu „Szkoła Demokracji szkoła samorządności” oraz działania ORE w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich. Marianna Hajdukiewicz – koordynatorka projektu „Wspieranie Szkół i Nauczycieli” przedstawiła rozwiązania systemowe w zakresie doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem nowej roli placówek w kontekście budowania systemu wsparcia pracy szkół.

Pod koniec spotkania obie strony wymieniły się doświadczeniami na temat sposobów angażowania dyrektorów i nauczycieli w implementowane zmiany w systemie oświaty.

Oprac.: Zespół Promocji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego