Produkty projektów konkursowych

Przykładowe programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowane w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (ostateczne wersje programów przekazane przez beneficjentów konkursowych).

Branża mechaniczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża teleinformatyczna

Branża motoryzacyjna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża budowlana

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021