Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania do umiejętności dodatkowych

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które były, są lub będą zatrudnione w projektach realizowanych w ramach konkursu pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1018/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jako kadra projektu konkursowego i/lub jako autor przykładowych programów nauczania do umiejętności dodatkowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jako niezależny specjalista recenzujący przykładowe programy nauczania, wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych w ramach branży do której należy zawód, do którego został przygotowany program nauczania dodatkowych umiejętności zawodowej (DUZ) i składana jest oferta.

Termin składania ofert trwa do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 9.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2023