Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Wybór Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” od 23 grudnia 2019 roku do końca lutego 2020 roku trwały postępowania mające na celu wyłonienie Zespołu Ekspertów Branżowych nr 2. Zespół obejmuje 16 branż: 1. budowlana 2. ekonomiczno-administracyjna 3. elektroenergetyczna 4. elektroniczno-mechatroniczna 5. fryzjersko-kosmetyczna 6. handlowa 7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 8. mechaniczna 9. motoryzacyjna 10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia 11. ogrodnicza 12. przemysłu mody 13. […]

Czwarte spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 12–13 grudnia odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Podsumowano dotychczasowe prace nad „Koncepcją e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz „Załącznikiem nr 1 do koncepcji – Wykazem e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” wraz z aneksem i przyjęto ich ostateczne brzmienie. Omówiono przykładowe opisy e-zasobów opracowane przez ekspertów na podstawie uzgodnionej na poprzednim spotkaniu wersji szablonu standardu. Uwzględniając […]

Spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

sala plenarna, Anna Pregler prezentuje uczestnikom spotkania założenia projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W dniach 17–18 października odbyło się pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów Branżowych I w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Poszukujemy ekspertów do projektu e-zasoby do kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” uruchomiono postępowania w celu  wyłonienia Zespołu ekspertów branżowych nr l – liczący 140 ekspertów branżowych reprezentujących wskazanych 16 branż, podzielony na 14 Grup. Zespół ekspertów branżowych nr l będzie składał się z 124 ekspertów branżowych, w tym 16 ekspertów branżowych – moderatorów i 16 ekspertów Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TlK).