Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Pierwsze szkolenie za nami!

Praca w grupach

W dniach 9–11 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas spotkania prezentowany był program szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Omawiane były także kwestie dotyczące doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmiany w kształceniu zawodowym czy tworzenie sieci […]

Aktualny harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentuje aktualny harmonogram szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanych w  ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” (oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14.

Startuje rekrutacja trenerów

fot. Fotolia.com

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje o poszukiwaniu trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

Informacja o szkoleniach

W związku z zainteresowaniem i licznymi zapytaniami dotyczącymi szkoleń, które zostaną przeprowadzone w całej Polsce informujemy, że szkolenia planowane są w okresie kwiecień-czerwiec 2018 roku. W lutym/marcu rozpocznie się rekrutacja uczestników szkoleń prowadzonych przez autorów programu szkolenia. Wszelkie informacje dotyczące warunków rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. […]

Idź do góry