Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów – Aktualności

Kolejne szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim

W dniach 10–12 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim mieliśmy okazję przywitać kolejną grupę uczestników reprezentujących wszystkie powiaty województwa lubuskiego.  Szkolenie dotyczyło programu szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Spotkanie było bardzo intensywne, ale zadowolenie uczestników – jeszcze większe. Dziękujemy!

Pierwsze szkolenie za nami!

Praca w grupach

W dniach 9–11 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas spotkania prezentowany był program szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Omawiane były także kwestie dotyczące doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmiany w kształceniu zawodowym czy tworzenie sieci doradców.

Aktualny harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentuje aktualny harmonogram szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanych w  ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” (oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14.

Rekrutacja kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Rekrutacja do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w  ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w  ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Rekrutacja trenerów została przedłużona

fot. Fotolia.com

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że poszukiwania trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego nadal trwają.

Spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów

Zespół autorów przy pracy nad programem

W dniach 13–15 lutego 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów. W spotkaniu uczestniczyli specjalistka do spraw ewaluacji programu, ekspert wiodący projektu i specjalista zadań.

Startuje rekrutacja trenerów

fot. Fotolia.com

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje o poszukiwaniu trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

Informacja o szkoleniach

W związku z zainteresowaniem i licznymi zapytaniami dotyczącymi szkoleń, które zostaną przeprowadzone w całej Polsce informujemy, że szkolenia planowane są w okresie kwiecień-czerwiec 2018 roku. W lutym/marcu rozpocznie się rekrutacja uczestników szkoleń prowadzonych przez autorów programu szkolenia. Wszelkie informacje dotyczące warunków rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Zespół projektu